Media Planner

Wij hebben een kantoor-aan-huis en daarin wordt van maandag t/m vrijdag gewerkt. Tijdens deze dagen is het fijn om muziek op de achtergrond aan te hebben en uiteraard gaan we dat automatiseren!

Er zijn een aantal voorwaarden om de muziek te laten spelen:

  • afspelen alleen tussen 09:00 en 17:00
  • niet afspelen als er niemand aanwezig is
  • niet afspelen op zaterdag en zondag
  • muziekvolume instelbaar

Via Home Assistant gebruiken we een aantal helpers:

  • muziek volume
  • aanwezigheid on/off
  • mediaplanner on/off/auto
  • radio on/off

Voor het afspelen van muziek wordt een Google Mini speaker gebruikt en het volume hiervan is via een helper ingesteld op 20%.

De mediaplanner helper is standaard ingesteld op ‘auto‘ maar kan ook op ‘off‘ worden gezet via een Home Assistant dashboard. Ook indien niemand aanwezig is wordt deze helper op ‘off‘ gezet.

De automatisering loopt geheel via Node-RED en voor de timing wordt een bigtimer-node gebruikt. Deze is ingesteld om op werkdagen om 09:00 een 1 op de uitgang te zetten en op werkdagen om 17:00 een 0 op de uitgang te zetten. Via een switch-node wordt dan de radio-helper aan of uit gezet. Mocht de mediaplanner-helper echter op ‘off‘ staan dan wordt de timing ‘overruled’ en zal er niets uitgestuurd worden.

Indien de radio-helper op ‘on‘ wordt gezet (door de bigtimer-node) dan wordt het volume ingelezen uit de volume-helper en hiermee wordt het volume op de media-player ingesteld. Indien de radio-helper op ‘off‘ wordt gezet zal de media-player uitgezet worden.

Mocht nu de aanwezigheid-helper op ‘off‘ komen, dan zal de mediaplayer-helper op ‘off‘ gezet worden en hierdoor wordt de bigtimer-node direct op ‘off‘ gezet en dus de uitgang op 0. Mocht de aanwezigheid-helper op ‘on‘ komen, dan wordt de bigtimer-node aangestuurd met ‘auto‘ en zal, afhankelijk van de tijd en dag, een 1 of een 0 uitsturen.

In Node-Red ziet dat er alsvolgt uit:

De bigtimer-node wordt ingesteld met on- en off-tijden

en Sun en Sat vinken we uit,

Hierin wordt ook ‘Repeat output‘ uitgevinkt anders wordt er (onnodig) elke minuut een output gestuurd.

todo: muziekkeuze instelbaar maken.