Nabijheid (proximity)

Notificaties vanuit Home Assistant kunnen verstuurd worden naar smartphones van de personen die de Home Assistant Companion App hebben geïnstalleerd en ingelogd zijn op Home Assistant. Die notificaties kunnen vanuit het alarmsysteem komen of vanuit waterlekkage, rookmelders, enz.

Indien het huishouden uit meerdere personen bestaat en die allemaal de Home Assistant notificaties kunnen ontvangen, willen we die notificaties dan naar elke telefoon/persoon sturen? Indien het antwoord “Nee” is en je eigenlijk alleen een notificatie wil sturen naar die persoon die het dichts bij huis is, of de persoon die naar huis toe komt in plaats ervan af gaat, dan is de oplossing de ‘Proximity Integratie‘.

Nabijheid van personen

De Proximity integratie wordt toegevoegd via Integraties. In het Nederlands heet dit ‘Nabijheid‘ maar wordt ook gevonden door naar ‘Proximity‘ te zoeken.

Je kunt proximity-sensors maken voor verschillende zones als dat van toepassing is (bv. school of werk) maar standaard wordt voorgesteld om de zone ‘Home’ te gebruiken.

Dan worden de entiteiten en/of personen toegevoegd waarmee wordt gecontroleerd welke het dichtst bij de zone ‘home’ is en of de richting dan naar de zone is is of er vandaan.

De tolerantie (in meters) kan ingesteld worden om ongewenste variaties in de GPS lokatie op te vangen.

Eenmaal ingesteld kunnen de proximity-sensors aan een dashboard toegevoegd worden.

Ingesteld in de home-proximity zie je dat zowel person.nico als person.elly in de zone Home zijn aangekomen en daardoor geldt de richting en afstand tevens voor de gehele proximity.

De status van de proximity is het aantal kilometers die de dichtstbijzijnde persoon buiten de Home-zone is. Indien één, of beide personen in de zone home zijn, zal de status 0 zijn (0 kilometer er vandaan).

De ‘direction of travel‘ sensor kan een waarde hebben van:

  • arrived
  • away_from
  • towards
  • stationary
  • unknown

Voorbeeld:

Indien een persoon in de proximity richting de Home zone gaat (Towards) terwijl de andere persoon reeds in de zone Home is (Arrived) dan is de ‘Nearest person‘ automatisch aangepast.


Een proximity overzicht voor mijn werk zone ziet er momenteel zo uit:

en dat houdt in dat ik bijna 10 kilometer van mijn werk verwijderd ben en dat ik al een tijdje niet in beweging (stationary) ben.

Deze proximities zou ik dus bijvoorbeeld kunnen gebruiken als de sensor.work_nico_direction_of_travel ‘away_from’ is en sensor.home_nico_direction_of_travel ’towards’ is.


Notificatie naar persoon die het dichtst bij de zone Home is.

Nu zouden de notificaties dus alleen naar de ‘nearest’ person, en dus smartphone, gestuurd kunnen worden, bijvoorbeeld naar de iPhone van Nico omdat die de ‘nearest person’ is.