Notificatie naar E-mail

Om een notificatie per E-mail te versturen vanuit Home Assistant wordt gebruik gemaakt van SMTP. Er dient dan een E-mail-notificatie aangemaakt te worden in configuration.yaml (of via een verwijzing in notifiers.yaml) en dat ziet er dan bijvoorbeeld alsvolgt uit:

notify:
- platform: smtp
  name: "email_nico"
  sender: !secret email_account
  sender_name: Home Assistant
  recipient: !secret email_recipient
  server: !secret email_server
  port: 587
  username: !secret email_account
  password: !secret email_password
  verify_ssl: false

een hoop secrets, maar de benaming ervan maakt duidelijk wat hier ingevuld dient te worden.

Vanuit de Ontwikkelhulpmiddelen -> Services kan dit getest worden met de notify.email_nico servie:

Het is mogelijk om images mee te sturen via het data-veld, of een html-indeling van het E-mail bericht te maken. Voor meer details over de SMTP e-mailservice, zie: https://www.home-assistant.io/integrations/smtp/

Node-RED

Vanuit Node-RED wordt de notify_email service gebruikt met een ‘caal-service-node: