Meldingen naar een bestand

Het is met ingang van 2024.6.x mogelijk om de ‘File-Integratie‘ te gebruiken en meldingen naar een bestand te sturen. Voorwaarde is dat Home Assistant toegang heeft tot het bestand en daarom dient de directory waar het bestand in staat, toegevoegd te worden aan de ‘allowlist_external_dirs‘. Dit wordt ingesteld in configuration.yaml en ziet er bv zo uit:

homeassistant:
  allowlist_external_dirs:
    - "/config"
    - "/media"
    - "/share"

en hiermee is het mogelijk om notificatie-bestanden in o.a. /share te plaatsen. De File integratie kan hiermee toegevoegd worden aan Home Assistant:

Vervolgens kan een bestand ingesteld worden waarin meldingen geplaatst kunnen worden. Er wordt gevraagd een keuze te maken tussen een notificatie-service of een sensor:

Met de notificatie service wordt een bestand gemaakt waar de meldingen in terecht komen en deze meldingen kunnen voorzien worden van een timestamp.

De sensor kan aangemaakt worden om de laatste regel van een notificatie-bestand in te lezen en dit als status te gebruiken voor de sensor. Hier kan dan een template gebruikt worden om bijvoorbeeld de timestamp van de tekst te splitsen:

Een notificatie sturen als test kan met de services optie in de Ontwikkelhulpmiddelen:

en indien daar een sensor voor ingesteld is kan deze de waarde van de data weergeven. De sensor zal altijd de laatste regel van het bestand gebruiken voor de data.