Alerts

Alerts is een eenvoudige manier om een melding te sturen op basis van een gebeurtenis. Met alerts kunnen meldingen herhaald worden met een specifieke interval en stoppen zodra status weer goed is, bijvoorbeeld:

achterdeur_contact:
 name: Achterdeur is open
 done_message: Achterdeur is gesloten
 entity_id: binary_sensor.achterdeur_contact
 state: "on"
 repeat: 30
 skip_first: true
 notifiers:
  - nico_s_notificatie_groep

In dit voorbeeld wordt de status van de achterdeur (binary_sensor.achterdeur_contact) in de gaten gehouden en wordt deze alert geactiveerd wanneer de status gelijk is aan ‘on‘. Dit geeft aan dat de deur is geopend. Omdat de skip_first optie op true is ingesteld, wordt de eerste melding niet direct afgeleverd. Elke 30 minuten wordt er echter een melding afgeleverd totdat binary_sensor.achterdeur_contact niet langer de status ‘on’ heeft of totdat de waarschuwing wordt bevestigd met behulp van de Home Assistant-frontend.

Een voorwaarde voor Alerting is dat de notificatie service geïnstalleerd is.

De meeste deur- en bewegingsmelders geven ook het percentage spanning van de batterij door via een sensor, maar mocht dat niet zo zijn dan kan voor een alert hier een template voor gebruikt worden.

Aangezien de alerting-service een eenvoudige controle doet op een on/off sensor is het nodig om andere statussen te gebruiken via een binary-sensor-template. Hiermee kan bijvoorbeeld het batterij-percentage van een sensor gebruikt worden voor een alert.

Voorbeeld template voor een binary_sensor:

template:
 - binary_sensor:
   - name: "Achterdeursensor batterij"
    state: "{{ state_attr('sensor.achterdeur_motion', 'battery') | float(default=0) < 15 }}"
    device_class: battery

de alert hiervoor is dan:

alert:
 motion_battery:
  name: Achterdeursensor batterij is bijna leeg
  entity_id: binary_sensor.achterdeursensor_batterij
  repeat: 30
  notifiers:
   - nico_s_notificatie_groep

Dynamische intervaltijden

Het is mogelijk om de intervaltijden tussen de meldingen aan te passen, bijvoorbeeld:

achterdeur_contact:
 name: Achterdeur is open
 done_message: Achterdeur is gesloten
 entity_id: binary_sensor.achterdeur_contact
 state: "on"
 repeat: 
  - 15
  - 30
  - 60
 skip_first: true
 notifiers:
  - nico_s_notificatie_groep

Nu wordt het eerste bericht met een vertraging van 15 minuten verzonden, het tweede bericht 30 minuten daarna en tussen elke volgende melding een vertraging van 60 minuten. Als de achterdeur bijvoorbeeld om 14:00 uur opengaat, wordt er een melding verzonden om 14:15, 14:45, 15:45, 16:45 enzovoort en wordt dan elke 60 minuten herhaald tot de deur weer dicht is.

Bevestigen van bericht mbv Companion App

Om een alert te bevestigen (sluiten) met behulp van de companion app kan de alert aangepast worden voor de done_message en de data:

achterdeur_contact:
 name: Achterdeur is open
 done_message: clear_notification
 entity_id: binary_sensor.achterdeur_contact
 state: "on"
 repeat: 15
 can_acknowledge: true
 skip_first: true
 data:
  tag: achterdeur-open
 notifiers:
  - mobile_app_iphone_nico

Dit werkt alleen voor de mobile-app_* notificatie-service.