Luchtkwaliteit met Dyson

De kwaliteit van lucht in het huis kan gemeten worden door ‘air quality’ sensors en daar zijn verschillende soorten voor verschillende metingen. Mensen met gevoelige luchtwegen of astma kunnen last krijgen als er ongewenste stoffen in de lucht aanwezig zijn. Langdurige blootstelling aan verontreinigde lucht kan gezondheidsrisico’s met zich mee brengen.

De ongewenste stoffen worden onderverdeeld in verschillende groepen.

VOC/VOS

VOC (Volatile Organic Compounds) in het Engels is in het Nederlands ‘Vluchtige Organische Stoffen‘, afgekort tot VOS. Denk hierbij niet alleen aan rook en damp van het bereiden van maaltijden, maar ook aan schoonmaakmiddelen en bv. luchtverfrissers. Ook al kunnen we diverse ongewenste stoffen ruiken, dat is niet het geval bij alle ongewenste stoffen, vandaar de beschikbare sensoren. De bronnen waaruit VOS voortkomen, laten een gas achter, dat door een goede luchtreiniger wordt gedetecteerd en door een filtersysteem uit lucht-flow wordt verwijderd.

Fijnstof (PM)

De twee belangrijkste ‘maten’ voor fijnstof zijn PM10 (Particulate Matter, fijnstof dus, met een grootte tot 10 micrometer) en PM2,5 (fijnstof met een grootte tot maximaal 2,5 micrometer)

Een hele goede uitleg van fijnstof en wat dat met je lichaam doet, kun je vinden op de site van het RIVM. Hier worden dus twee normen gehanteerd: PM10 en PM2.5 waarbij PM10 bij inademen kan binnendringen tot in de bovenste luchtwegen en PM2.5 tot in de diepere luchtwegen tot in de longblaasjes kan binnendringen.

HEPA-filters in een luchtreiniger zullen deze deeltjes tegenhouden en de luchtstroom zal dan vrij zijn van deeltjes groter dan 10 micrometer (PM10) en 2,5 micrometer (PM2,5).

Stikstofdioxide (NO2)

Stikstofdioxide komt vooral veel voor langs drukke wegen en snelwegen, maar ook bij sigarettenrook en is schadelijk voor de gezondheid en leidt tot irritatie van de luchtwegen.

Dyson Pure Cool

Een Dyson Pure Cool kan bovenstaande luchtdeeltjes detecteren en de luchtkwaliteit verbeteren door overtollige deeltjes uit de lucht te filteren.

Voor waarschuwingen kan de Dyson App gebruikt worden op een smartphone en er is ook een integratie met Home Assistant mogelijk. Voor dit laatste dient de Dyson custom integratie eerst via HACS toegevoegd te worden waarna de integratie in Home Assistant beschikbaar komt.

Het toevoegen van de integratie binnen Home Assistant gaat het meest eenvoudig met de credentials uit MyDyson. Eenmaal geïnstalleerd zijn de volgende sensors beschikbaar:

Hier kan dan in HA automatiseringen of in Node-RED een waarschuwing gegenereerd worden bij het overschrijden van de ‘veilige’ waardes.

Volgens een overzicht van Dyson worden de volgende waardes gehanteerd:

VOC0-3Goed
VOC4-6Matig
VOC7-8Slecht
VOC9+Zeer slecht
PM100-50Goed
PM1051-75Matig
PM1076-100Slecht
PM10101-350Zeer slecht
PM10351-420Uiterst slecht
PM10421+Ernstig
PM2.50-35Goed
PM2.536-53Matig
PM2.554-70Slecht
PM2.571-150Zeer slecht
PM2.5151-250Uiterst slecht
PM2.5251+Ernstig
NO20-3Goed
NO24-6Matig
NO27-8Slecht
NO29+Zeer slecht

Deze waardes kunnen overgenomen worden in een Home Assistant entity-card om de kleur van de sensor-icon aan te passen aan de huidige waarde. Hiervoor is er de card-mod (vantui HACS) die gebruikt kan worden om de style aan te passen. Bijvoorbeeld:

 - entity: sensor.woonkamer_pm_10
  name: PM10  
  card_mod:
   style: |
    :host {
     --card-mod-icon-color:
     {% if states('sensor.woonkamer_pm_10')|float <= 50 %}
      green;
     {% elif states('sensor.woonkamer_pm_10')|float > 420 %}
      purple;
     {% elif states('sensor.woonkamer_pm_10')|float > 350 %}
      red;
     {% elif states('sensor.woonkamer_pm_10')|float > 100 %}
      red;
     {% elif states('sensor.woonkamer_pm_10')|float > 75 %}
      orange;
     {% elif states('sensor.woonkamer_pm_10')|float > 50 %}
      yellow;
     {% else %}
      #44739e;
     {% endif %}
    }

Het resultaat kan er dan zo uitzien:

Melding

Via een automatisering in HA of met een flow in Node-RED, kan een notificatie gestuurd worden als één van de waardes te hoog wordt.