If-This-Then-That

If This Then That, oftewel IFTTT, is een applicatie waarmee allerlei services zijn te koppelen. Meestal gaat die koppeling gepaard met één of twee voorwaardes, vandaar de naam die deze dienst gekozen heeft. De bijbehorende website is te bereiken op https://www.ifttt.com/  en er zijn apps te downloaden op de AppStore en PlayStore.

De services die momenteel gebruikt kunnen worden vind je op de website onder ‘My Applets -> Services‘:

Bijvoorbeeld “Als je foto’s op Instagram plaatst, maak dan gelijk een melding op Twitter“, automatisch. Of, meer waar wij het voor willen gaan gebruiken: “Als je thuis komt, doe het licht aan“. De acties die de verschillende services koppelen worden applets genoemd.

Allereerst maken we een account aan op de website ifttt.com en vervolgens downloaden we de app via de PlayStore op onze Android telefoon, via de AppStore op de iPhone.

Via de ‘discover’ optie op de website worden allerlei gedeelde applets getoond die je kunt gebruiken. Bijvoorbeeld om je verlichting aan te sturen is er al een hele verzameling:

Je kunt ook je eigen applets maken maar verstandig is het om eerst te kijken of er al een applet aanwezig is voor het doel waarvoor je het wilt gaan gebruiken.