HomeBridge op Raspberry PI

Homebridge wordt geïnstalleerd op een Raspberry PI en fungeert als interface tussen Apple HomeKit en apparaten die standaard niet door HomeKit ondersteund worden. Bijvoorbeeld het klik-aan-klik-uit systeem, Sonos muziekspelers of de Nest-thermostaat. Met Homebridge zijn deze apparaten vervolgens aan te sturen via Apple HomeKit op de iPhone of iPad.

Ook kan Homebridge gebruikt worden als oefen-project om ‘dummy’ apparaten aan te maken en om dan te kunnen aansturen via Apple HomeKit. Hierdoor leer je hoe de applicaties werken voordat je echte HomeKit-devices gaat aanschaffen.

Hieronder een beschrijving hoe je Homebridge installeert op een Raspberry PI model 2B


Zorg er eerst voor dat node/npm op de RPi is geïnstalleerd, zie hiervoor deze pagina

Gebruik nu npm om Homebridge te installeren:

sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge

Nu kan Homebridge gestart worden:

homebridge -I

Nu wordt de Q-code getoond waarmee Homebridge als device in Apple HomeKit toegevoegd kan worden.


Auto start homebridge

Voer de volgende commando’s uit om een systemd van Homebridge te maken dat wordt uitgevoerd met opstarten van de Raspberry Pi:

$ sudo hb-service install --user homebridge

Homebridge GUI

Het zou ook bijzonder handig zijn om Homebridge met een grafische interface te kunnen bedienen met behulp van een Internet browser. Hiervoor is een module beschikbaar en die installeren we met:

sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge-config-ui-x

De config.json dient aangepast te worden. Deze staat in /var/lib/homebridge en het kan er alsvolgt uitzien:

{
 "bridge": {
  "name": "Homebridge",
  "username": "AA:BB:CC:DD:EE:FF",
  "port": 51826,
  "pin": "031-45-154"
 },
 "description": "Nico's Homebridge config.json file.",
 "accessories": [],
 "platforms": [
 {
  "platform": "config",
  "name": "Config",
  "port": 80,
  "log": "/var/log/homebridge.log"
 }
 ]
}

Hierna de Raspberry PI restarten en je kunt nu met een browser naar de RPi om plugins toe te voegen en de config aan te passen. De standaard login is:
username: admin
password: admin