Zigbee2MQTT

Om Zigbee devices te kunnen gebruiken binnen Home Assistant is een Zigbee Gateway nodig. Nu kan dat met diverse gateways, bijvoorbeeld de met Tasmota geflashte Sonoff RF-Bridge en deze is afhankelijk van je WiFi netwerk om de MQTT-berichten af te kunnen leveren bij een MQTT-Broker. Andere Zigbee gateways werken wellicht direct in Home Assistant maar de meeste van dit soort gateways hebben een connectie naar een cloud-dienst nodig.

Een andere insteek om Zigbee devices te gebruiken binnen Home Assistant is om een USB-Dongle als gateway te gebruiken en deze direct in de Home Assistant server te plaatsen. Dit kan een Raspberry Pi zijn of bijvoorbeeld een Intel NUC. De Zigbee USB dongle kan aangescaft worden bij o.a. Sonoff maar ook Home Assistant heeft er een beschikbaar onder de naam SkyConnect met dezelfde chip.

Installatie

Zorg ervoor dat er eerst een MQTT-broker in het lokale netwerk aanwezig is. Aanbevolen is de Mosquitto add-on in Home Assistant.

Om Zigbee2MQTT te installeren wordt een git-repository toegevoegd aan Home Assistant Add-ons. Klik daarvoor op deze button:

Kies voor “OPEN LINK’ om de repo toe te voegen. Voeg dan de Zigbee2MQTT repo toe:

Refresh de Add-ons pagina en kies voor zigbee2MQTT en kies voor INSTALLEER

De configuratie vraagt om een poort in te vullen en dit is te achterhalen met Terminal op Home Assistant en het commando:

ha hardware info | grep '/dev/tty'

Hier wordt dan /dev/USB01 of /dev/ACM0 gevonden en dat is de poort die gebruikt wordt.

Ook het mqtt-topic dient ingevuld te worden:

en de rest kan standaard blijven, starten van de add-on zou de web-interface van Zigbee2MQTT moeten werken en kan toegevoegd worden aan de zijbalk van HA.

Indien de volgende error in de log te zien is:

Error: network commissioning failed - panId collision detected (expected=6754, actual=6755)

Wijizg dan de configuratie van zigbee2MQTT door als YAML te editten (rechtsboven via 3 stippen pull-down) en zet een advanced optie in de configuratie:

Herstart zigbee2MQTT.

Zigbee devices kunnen nu toegevoegd worden door deze in pairing-mode te zetten (zie handleiding bij het device) en in de Zigbee2MQTT interface de optie Aanmelden Toestaan aan te zetten. Dit kan rechtsboven met:

Bijvoorbeeld de deur-sensor die gevonden wordt:

Met de edit functie kan de naam van het device gewijzigd worden, bijvoorbeeld in deursensor1:

Met de optie ‘Home Assistant entiteit-ID bijwerken wordt door zigbee2MQTT het device binnen Home Assistant dezelfde naam gegeven. Die kun je vervolgens terugvinden in het overzicht bij Ontwikkelhulpmiddelen -> Statussen

Mocht de sensor niet in Home Assistant zichtbaar zijn, controleer dan de MQTT integratie of de sensor daarin wel gedetecteert is.