Integrations/Plug-ins

Integrations zijn de plugins waarmee ‘services’ en ‘entities’ worden toegevoegd aan Home Assistant. Integrations zijn bereikbaar via het ‘sidemenu’ optie Configuration -> Integrations.

Integrations kunnen worden toegevoegd met de optie “+ Add Integration” rechts-onder.

Indien er devices eerder al door Home Assistant werden herkend, kan het zijn dat er reeds Integrations aanwezig zijn, zoals de ‘Meteorologisk Institutt’ voor de weersvoorspelling.

Tijdens het toevoegen van Integrations worden de instructies op het scherm weergegeven, vaak dient er toestemming gegeven te worden om Home Assistant toegang te geven aan bv. een REST API service.

Na het toevoegen van een Integration wordt geprobeerd de devices toe te voegen en er wordt gevraagd in welke ‘Zone‘ deze zich bevinden.