Aanwezigheid

Naast bewegingsmelders in het huis kan ook een mobile device (iPhone/Android) gebruikt worden om aanwezigheid te detecteren. Hiervoor dient dan de Home Assistant Companion App geïnstalleerd te worden.

De Home Assistant Companion App is de app die op een smartphone en/of tablet geïnstalleerd kan worden om hiermee Home Assistant te kunnen gebruiken. De app kan via de AppStore of PlayStore opgehaald en geínstalleerd worden en tijdens dit proces wordt gevraagd om permissies te geven voor:

  • Locatiegegevens: hiermee worden GEO locaties van het device doorgegeven aan Home Assistant waardoor automatiseringen gemaakt kunnen worden op basis van de lokatie van het device.
  • Apple: Motion & Pedometer gegevens: Hiermee kunnen sensors aangemaakt worden in Home Assistant voor beweging van het device, bv. aantal stappen, hoogte-verschillen
  • Notifications: Meldingen vanuit Home Assistant kunnen hiermee worden weergegeven op het device. Ook ‘Critical Messages‘ kunnen worden weergegeven tijdens de silent-mode van het device.

Om buiten het eigen netwerk de Companion App te kunnen gebruiken wordt aangeraden om de Home Assistant Cloud dienst van Nabu Casa te gebruiken. Met deze dienst kan op een veilige manier verbinding gemaakt worden met Home Assistant en daarmee dus ook gegevens tussen Home Assistant en het mobiele device worden uitgewisseld.

Gedetaiillerde informatie over location tracking kan hier geraadpleegd worden: https://companion.home-assistant.io/docs/core/location/#location-tracking-when-outside-a-home-assistant-zone

Eenmaal geïnstalleerd en toegestaan, worden de zones van Home Assistant gebruikt om aan te geven of een device zich binnen of buiten de zone(s) bevindt. In de standaard Kaart van Home Assistant kunnen de devices gevonden worden.