RPi Touchscreen Kiosk

Home Assistant Dashboards kunnen met een PC, Laptop/MacBook, Tablet of Smartphone benaderd worden en wellicht handig is het om een tablet aan de muur te bevestigen als Controle Paneel voor HA.

Een Raspberry Pi met 7″ TouchScreen is hiervoor uitermate geschikt en hier volgen de commando’s op een standaard Raspbian installatie om daar een Kiosk van te maken:

sudo update && sudo upgrade -y
sudo apt install -y chromium x11-xserver-utils unclutter

Hierna dient het volgende bestand alsvolgt aangepast te worden, /etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart:

#@xscreensaver --no-splash
@xset s off
@xset -dpms
@xset s noblank

@sed -i 's/"exited_cleanly": false/"exited_cleanly": true/' ~/.config/chromium/Default/Preferences
@chromium --noerrdialogs --kiosk http://[homeassistantip]:8123

Na een herstart zal de RPi als Kiosk opstarten met HA.