Automatisering

Home Assistant kent elke entiteit in het ‘slimme huis’ en deze worden dan ook veelal gebruikt op Dashboard weergaves zodat de gebruiker van Home Assistant de entiteiten kan bedienen.

In Home Assistant kunnen de entiteiten ook gebruikt worden om automatiseringen te triggeren. Zo kan een bewegingsdetectie of deursensor gebruikt worden om de verlichting aan of uit te schakelen, of de aanwezigheid van personen kan. de aansturing van de verwarming verzorgen, het alarm-systeem aan of uit zetten, etc… de sky is the limit!

Alle automatiseringen zijn opgebouwd uit een ’trigger’ en een ‘action’, optioneel kan daar nog een ‘condition’ tussen staan. Bijvoorbeeld:

Als Nico thuis komt en de zon is onder, doe dan het licht aan.

Dit ziet er in een automatisering als volgt uit:

trigger (triggers)Nico komt thuis
condition (voorwaarden)De zon is onder
action (acties)Schakel het licht aan

Een trigger beschrijft een ‘event’ waarmee de automatisering gestart wordt. Vervolgens kan een optionele condition de status van een entiteit (persoon, sensor, de zon, etc…) gebruiken en als aan de criteria voldaan wordt zal een action de taak uitvoeren, zoals in dit voorbeeld de verlichting aan doen.

Status van een entiteit bekijken

In Home Assistant via het menu de optie Ontwikkelhulpmiddelen gevolgd door Statussen, geeft een overzicht van alle entiteiten met hun status. Een status heeft de volgende kenmerken:

NaamOmschrijvingVoorbeeld
Entity IDUnieke identifier voor de entiteit.light.kitchen
StateDe huidige status van de entiteithome
AttributesEventuele extra data gerelateerd aan de entiteitbrightness

Een wijziging van de status van een entiteit kan gebruikt worden als een trigger, terwijl een huidige status van een entiteit gebruikt kan worden voor de condition.

Actions zijn aan te roepen services. Hiermee kunnen veranderingen doorgevoerd worden. Alle mogelijke services kunnen opgevraagd worden via Ontwikkelhulpmiddelen -> Services. Elke service bestaat uit een domein gevolgd door een . en een naam, bijvoorbeeld: light.turn_on Een parameter geeft vervolgens aan welke lamp dan aangeschakeld moet worden en eventueel in welke kleur en/of helderheid.

Automatiseringen worden gemaakt met de Automation Editor en die vind je via Instellingen -> Automatiseringen.