Aanwezigheid

Naast bewegingsmelders in het huis kan ook een mobile device (iPhone/Android) gebruikt worden om aanwezigheid te detecteren. Hiervoor dient dan de Home Assistant Companion App geïnstalleerd te worden.

De Home Assistant Companion App is de app die op een smartphone en/of tablet geïnstalleerd kan worden om hiermee Home Assistant te kunnen gebruiken. De app kan via de AppStore of PlayStore opgehaald en geínstalleerd worden en tijdens dit proces wordt gevraagd om permissies te geven voor:

  • Locatiegegevens: hiermee worden GEO locaties van het device doorgegeven aan Home Assistant waardoor automatiseringen gemaakt kunnen worden op basis van de lokatie van het device.
  • Apple: Motion & Pedometer gegevens: Hiermee kunnen sensors aangemaakt worden in Home Assistant voor beweging van het device, bv. aantal stappen, hoogte-verschillen
  • Notifications: Meldingen vanuit Home Assistant kunnen hiermee worden weergegeven op het device. Ook ‘Critical Messages‘ kunnen worden weergegeven tijdens de silent-mode van het device.

Om buiten het eigen netwerk de Companion App te kunnen gebruiken wordt aangeraden om de Home Assistant Cloud dienst van Nabu Casa te gebruiken. Met deze dienst kan op een veilige manier verbinding gemaakt worden met Home Assistant en daarmee dus ook gegevens tussen Home Assistant en het mobiele device worden uitgewisseld.

Personen

Om gebruik te kunnen maken van Home Assistant, is een account nodig en die vind je in Instellingen -> Personen.

Device_trackers

Op het moment dat deze persoon met een smartphone de Companion App gebruikt wordt binnen Home Assistant een Mobile App integratie toegevoegd met hierin de telefoon-sensors/entiteiten:

Deze Mobile Device kan nu als device tracker (NL= volg apparaat) gekoppeld worden aan de persoon:

Eenmaal geconfigureerd, worden de zones van Home Assistant gebruikt om aan te geven of een device zich binnen of buiten de zone(s) bevindt. In de standaard Kaart van Home Assistant kunnen de devices gevonden worden. De standaard zone is Home of Thuis, afhankelijk van je taalinstelling.

Indien het device in de zone ‘Home’ is zal de bijbehorende persoon ook de indicatie ‘Home’ krijgen, als het device de status ‘not_home’ heeft, zal de bijbehorende persoon op ‘Afwezig’ komen te staan.

Indien er meerdere device-trackers aan een persoon zijn toegekend, worden deze in deze volgorde bepaald:
– Router of Bluetooth (laatste wijziging)
– GPS locatie

Indien je het huis verlaat (dus uit de zone ‘Home’ gaat) zullen de ‘stationary’ trackers een status ‘not_home’ hebben.

De HA Companion App wordt herstart en totdat de tracker_gps de status ‘not_home’ doorgeeft aan HA, blijft de person.status die van de stationary trackers.

Indien de tracker_gps in een bekende zone komt, wordt deze doorgegeven aan HA, onbekende zones resulteren in een GEO locatie ‘onbekend’ en persoon status ‘Afwezig’.

Zodra je thuis komt zal de tracker_router of tracker_ble de status ‘Home’ krijgen en doorgeven aan HA en is de persoon weer Thuis/Home.