ESP01-M1 met temperatuur sensor BME280

Een nieuw device kan toegevoegd worden met Home Assistant indien deze via https gebruikt wordt, zoniet, dan volgt een melding en kan ESPHOME Web gebruikt worden. Hoeronder een voorbeeld voor de mini ESP-wifi module.

Eenmaal op de ESPHome web pagina, verschijnt de volgende melding:

Met CONNECT verschijnen de poorten die gebruikt kunnen worden, in dit geval de onderste seriële poort via mijn MacBook waarop de USB-to-Serial adapter is aangesloten.

Eenmaal in status ‘CONNECTED‘ kan de optie ‘PREPARE FOR ADOPTION‘ gebruikt worden

Kies vervolgens voor ‘MAKE ADOPTABLE

Indien de adoption niet lukt verbind dan GPIO0 met GND en maak met RST kortstondig verbinding met GND tijdens ‘Connecting’. Hierna zal het wel lukken om de ESP te flashen.

Hierna kan de Wi-Fi connectie ingesteld worden via de 3 puntjes -> Configure Wi-Fi:

Sluit de huidige ESPHome pagina om terug te keren naar Home Assistant.
ESPHome zal dan de ESP-chip detecteren

Kies vervolgens voor ADOPT en geef het device een naam.

De ESP zal dan voorzien worden van de firmware

In de Home Assistant ESPHome pagina is het device dan gereed:

Kies voor EDIT om de configuratie te bekijken en eventueel te wijzigen. De standaard ziet er ongeveer zo uit:

esphome:
 name: esphome-web-2a5be1

esp8266:
 board: esp01_1m

# Enable logging
logger:

# Enable Home Assistant API
api:

ota:


wifi:
 ssid: !secret wifi_ssid
 password: !secret wifi_password

 # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
 ap:
  ssid: "Esphome-Web-2A5Be1"
  password: "hjahdge6BIz"

captive_portal:
  

Vanaf hier kunnen devices toegevoegd worden aan de ESP chip. Bijvoorbeeld sensoren:

BME280 Temperatuur, Vochtigheid en luchtdruk sensor

../../_images/bme280-full.jpg

De BME280 wordt aangesloten aan 5V, GND en de SDA (data) en SCL (clock). De SDA wordt verbonden met GPIO0 en de SCL met GPIO2 van de ESP8266 WiFi module.

Zie ook de pagina op ESPHome: https://esphome.io/components/sensor/bme280.html

Kies voor EDIT in de ESPHome optie van Home Assistant:

Voeg de volgende regels toe aan de configuratie, onder het ‘esp8266 deel om de I2C functie toe te voegen aan de configuratie:

i2c:
  sda: 0
  scl: 2
  scan: true

Vervolgens kunnen onderaan de configuratie de sensoren toegevoegd worden:

sensor:
  - platform: bme280
    temperature:
      name: "BME280 Temperature"
      oversampling: 16x
    pressure:
      name: "BME280 Pressure"
    humidity:
      name: "BME280 Humidity"
    address: 0x76
    update_interval: 60s 

Belangrijk hierbij is het address, dit kan 0x76 of 0x77 zijn. Het totale script ziet er dan alsvolgt uit:

esphome:
 name: esphome-web-2a5be1

esp8266:
 board: esp01_1m

i2c:
 sda: 0
 scl: 2
 scan: true

# Enable logging
logger:

# Enable Home Assistant API
api:

ota:


wifi:
 ssid: !secret wifi_ssid
 password: !secret wifi_password

 # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
 ap:
  ssid: "Esphome-Web-2A5Be1"
  password: "S7EJg23536aaCAr"

captive_portal:

sensor:
 - platform: bme280
  temperature:
   name: "BME280 Temperature"
   oversampling: 16x
  pressure:
   name: "BME280 Pressure"
  humidity:
   name: "BME280 Humidity"
  address: 0x76
  update_interval: 60s

Kies rechtsboven voor SAVE en INSTALL. De installatie kan nu Over The Air, (OTA) dus kies voor ‘Wirelessly

Nadat OTA succesvol is afgesloten kan de log bekeken worden en hierin is te zien dat het device gevonden is en elke minuut worden de waardes doorgegeven.

In de Home Assistant Integraties zal de ESPHome automatisch gedetecteerd worden.

Kies voor CONFIGUREER

OPSLAAN

eventueel ruimte kiezen en VOLTOOIEN

ESPHome zal dan een device tonen:

kies voor ‘1 apparaat’

en ziedaar, de sensors zijn toegevoegd aan Home Assistant!