Eenvoudige deurbel met ESPHome

Met behulp van ESPHome kunnen de ESP-modules geconfigureerd worden en een heel eenvoudige configuratie is een deurbel sensor voor gebruik in Home Assistant.

Ter voorbereiding dient een een Wemos ESP8266 module en deze is dan standaard geconfigureerd in ESPHome. De volgende aanpassing dient nu gemaakt te worden via EDIT van de module:

esp8266:
 board: d1_mini

binary_sensor:
 - platform: gpio
  name: Deurbel
  pin: 
   number: GPIO4 #D2
   mode:
    input: true
    pullup: true
   inverted: true

Dus, het type board wordt aangepast naar ‘d1_mini’ en de binary_sensor wordt toegevoegd.

In Home Assistant wordt dan een nieuw device gedetecteerd en met behulp van de API key uit de configuratie van de ESP-module kan deze toegevoegd worden in Home Assistant.

Via Ontwikkelhulpmiddelen -> Statussen kan de deurbel gevonden worden:

Een deurbel drukknop wordt nu aangesloten aan de ESP-module, op de pinnen ‘D2’ en ‘GND’.

Tenslotte kan een Node-RED flow gebruik worden om een ding-dong mp3 af te spelen op een Google speaker en een notificatie naar de smartphone te sturen: