ESPHome

Volgens Wikipedia: De ESP is een low-cost Wi-Fi chip met microcontroller ontworpen door Espressif Systems in China. Populair geworden vanuit de UK via de eerste ESP-01 modules waarmee TCP/IP connecties gemaakt kunnen worden over een Wi-Fi netwerk.

Er zijn twee ESP-chips die het meest gebruikt worden, de ESP32 en de ESP8266 waarbij de ESP32 de verbeterde opvolger is van de initiële ESP8266.

ESP modules zijn er met een usb-poort op de print zodat je geen aparte USB-naar-serieel-adapter nodig hebt, bijvoorbeeld de Wemos D1 mini of de ESP32 Wroom

ESPHome

ESPHome is een systeem om de ESP8266/ESP32 te beheren aan de hand van configuratie-bestanden en kan gebruikt worden in o.a. Home Assistant.

De functionaliteit van een ESP-chip wordt gemaakt door deze te flashen met de configuratie voor de ESP waarna dan diverse sensors aangesloten kunnen worden, zoals temperatuur, vochtigheid, beweging, aanwezigheid, lichtsterkte, etc…

Om het flashen van een ESP eenvoudig te maken is er de ESPHome integratie binnen Home Assistant. De site voor ESPHome vind je hier.

ESPHome kan gevonden worden via de Add-on’s optie of klik hier op:

en eenmaal geïnstalleerd verschijnt de ESPHome optie in het menu van Home Assistant.

../_images/dashboard_empty.png

Voor de werking van ESPHome binnen Home Assistant is het handig(er) om Home Assistant te benaderen via https. Dit kan met een Nabu Casa account maar kan ook met een self-signed certificaat of via CloudFlare VPN.

Indien er geen gebruik wordt gemaakt van https, dan kan een device geconfigureerd worden via ESPHome Web.

ESP-module toevoegen

Om een ESP-module te configureren binnen ESPHome verbind je de ESP-module met een USB-kabel aan de USB poort van je computer. Ga vervolgens binnen Home Assistant naar ESPHome en kies voor ‘Add Device’. Geef deze een naam, bijvoorbeeld:

Kies voor NEXT en het volgende scherm verschijnt:

Kies dan voor CONNECT en selecteer de juiste poort waar de ESP module op is aangesloten.

ESPHome zal de module dan voorbereiden (kan even duren) om er vervolgens de juiste software op te installeren:

Hierna zal de module toegevoegd zijn aan ESPHome en kan er een verdere functie aan gegeven worden middels het configureren van een yaml-bestand.

Om het device toe te kunnen voegen aan Home Assistant, is een API key nodig en die wordt getoond op het scherm:

Configureer ESP functie

Door EDIT te kiezen (op de deurbel zoals hierboven afgebeeld) wordt het yaml-bestand voor de ESP getoond en kan gewijzigd worden. In een standaard configuratie ziet dat er als volgt uit:

Klik voor de yaml file
esphome:
 name: deurbel
 friendly_name: deurbel

esp8266:
 board: esp01_1m

# Enable logging
logger:

# Enable Home Assistant API
api:
 encryption:
  key: !secret deurbel_api-key

ota:
 password: !secret deurbel_ota-password

wifi:
 ssid: !secret wifi_ssid
 password: !secret wifi-password
 # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
 ap:
  ssid: "Deurbel Fallback Hotspot"
  password: !secret deurbel_ap-password

captive_portal:

De wachtwoorden en keys staan in de secrets, rechtsboven in ESPHome.

Afhankelijk van de toepassing die gebruikt gaat worden met de ESP, wordt de bovenstaande configuratie aangepast en in de ESP geladen. Bijvoorbeeld:

LD2410 presence detector.

esp01-m1-met-temperatuur-sensor-bme280

eenvoudige-deurbel-met-esphome