Webhooks voor automatiseringen

Met webhooks kunnen gegevens naar Home Assistant verzonden worden via Home Assistant Cloud. Deze webhooks zijn bijvoorbeeld te gebruiken om automatiseringen te activeren door de webhooks aan te roepen.

Als voorbeeld maak ik een webhook die een input_boolean-schakelaar aan zet. Dus eerst de input_boolean maken: Instellingen -> Apparaten & Diensten -> Helpers -> Helper Aanmaken

We hebben nu dus de schakelaar input_boolean.webhookdemo en die gaan we met een automatisering aan zetten: Instellingen -> Automatiseringen & Scènes -> Automatiseringen -> Automatisering toevoegen

Als trigger wordt nu ‘webhook‘ gekozen en dat genereert een webhook_id. Let hierbij op dat de optie “Alleen toegankelijk vanaf het lokale netwerk” is uitgezet zodat de webhook vanaf een externe bron aangeroepen kan worden. Selecteer OPSLAAN om de automatisering op te slaan.

Via Instellingen -> Home Assistant Cloud zijn de webhooks zichtbaar wn wordt de webhook-ID getoond:

Zodra deze wordt aangezet veranderd de webhook met een optie BEHEREN:

Via BEHEREN wordt de URL getoond waarmee de webhook is aan te roepen:

Deze kan nu bijvoorbeeld gebruikt worden met het ‘curl’ commando in een Linux terminal of met een aaplicatie die een curl kan uitvoeren.

Via Ontwikkelhulpmiddelen -> Statussen kan de webhookdemo opgezocht worden:

De webhook kan aangeroepen worden, ergens vanuit de cloud, bijvoorbeeld met het curl-commando:

curl -X POST https://hooks.nabu.casa/gAAAAABlOPtE1hjSU469sV51VI...

waarmee de status van de input_boolean.webhookdemo op on gezet zal worden.

Op deze manier zijn dus allerlei automatiseringen te maken die aangeroepen kunnen worden door een externe applicatie, door de webhook URL aan te roepen en zonder dat hiervoor Home Assistant open gezet moet worden vanaf het Internet.