Home-Assistant is een programma om je Home Automation te beheren. Het is een zeer uitgebreid programma en met behulp van ‘integrations’ kunnen allerlei functies toegevoegd en beheerd worden. Home Assistant wordt als server op een host geïnstalleerd en met clients op bv. een iPad of iPhone kan de applicatie benaderd worden.

Het installeren van Home Assistant wordt uitgebreid beschreven op de website in de ‘Gettings Started‘ pagina’s. Met name het installeren van HA in een docker container heb ik gebruikt om HA te installeren op een Kubernetes cluster met Rancher.

Mijn Kubernetes cluster bestaat uit 3 Raspberry Pi’s, 1 x Control Plane en 2 x Worker nodes.

Aan dit cluster ‘hangt’ een NAS en daarop staat dan een NFS share voor de configuratie van HA. Het beheer van de Kubernetes omgeving wordt gedaan met Rancher.

In Rancher wordt een Project aangemaakt met daarin een Namespace zodat er een Deployment in gemaakt kan worden voor Home Assistant.

De volgende instelling is een environment setting voor de TimeZone:

gevolgd door het volume op de NFS voor de configuratie bestanden:

Nu kan het netwerk ingesteld worden op de node-host:

En dan kan met ‘Launch’ de deployment gestart worden. Uiteindelijk zal de pod ‘Running’ zijn.

Dit kan dan met één of meerdere Pods uitgevoerd worden. Kubernetes zorgt er in ieder geval voor dat Home Assistant blijft draaien. Mocht er een pod vastlopen dan zorgt Kubernetes ervoor dat er automatisch een nieuwe pod met Home Assistant wordt gestart. Aangezien de configuratie in de directory /config op een NFS-share staat, zal deze gebruikt worden voor alle pods door middel van een Persistent Volume. De NFS share op de NAS wordt daarnaast ook regelmatig ge-backupped en de yaml-files staan ook nog eens in een GitLab repository.


Eenmaal geïnstalleerd kan Home Assistant ingesteld worden via http://ip-adres-node:8123. Na het doorlopen van de ‘OnBoarding‘ zou dat er dan alsvolgt uit kunnen gaan zien:

of, met de ‘Dark Theme’ ingesteld:

In het HomeAssistant menu bovenaan deze pagina, vind je diverse instellingen en intergraties voor HA alsmede automatiseringen om e.e.a. automatisch te laten verlopen.